ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียด :
    หนองพลับ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นำโดย ท่านนายกฯธวัชชัย ไชยมณี นายกเทศมนตรีตำบลบัวหุ่ง พร้อมคณะฯ มาศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน มาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะของเทศบาลตำบลหนองพลับ เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563    อ่าน 13 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**