ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น


รายละเอียด :
    วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยการรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลการบริหารจัดการขยะ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองพลับ พร้อมลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ชุมชนร่มไทร และชุมชนร่มเกล้า ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบที่ดีด้านการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563    อ่าน 8 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**