ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : เยี่ยมเยียนและสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่


รายละเอียด :
    วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 นางหนึ่งฤทัย สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองพลับ ลงพื้นที่ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ อสม.ในพื้นที่ เยี่ยมเยียนและสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ที่มีการดำรงชีวิตในภาวะยากลำบาก เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2563    อ่าน 16 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**