ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560
รายละเอียด :
    

 กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองพลับ จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน และเยาวชนในชุมชน 
 ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุข และสิ่งเสพติด ตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองพลับ ในการที่จะพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ และนำไปสู่สังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560    อ่าน 33 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**