ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : มเหสักข์ สักข์สยามินทร์รายละเอียด :
    #มเหสักข์สักข์สยามินทร์ #จากวันนั้นถึงวันนี้..ต้นไม้ที่ทุกคนได้ร่วมใจกันปลูกในโครงการ "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ สักข์สยามินทร์" เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะ หมู่ 2 ตำบลหนองพลับ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในสมัยนั้น ท่านวีระ ศรีวัฒนตระกูล มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา และโอกาสฉลองครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี #มาบัดนี้ต้นมเหสักข์สักข์สยามินทร์ เจริญเติบโตงอกงามอย่างมั่นคงแข็งแรง โดยในช่วงที่ผ่านมาเทศบาลตำบลหนองพลับ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าดูแลบำรุงรักษา พร้อมกับการกำจัดวัชพืืชบริเวณโดยรอบพื้นที่แปลงปลูกอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสืบทอดปณิธาน และเป็นการสนองต่อพระราชดำริในการที่จะอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมพืชของประเทศให้ยั่งยืน เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศไทย และหมู่ประชาคมโลก เพื่อที่จะนำไปสู่การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรของชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560    อ่าน 35 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**