ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : กองสาธารณสุข ฯ ออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก

รายละเอียด :
    ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองพลับ ได้ออกปฏิบัติภารกิจในการออกพ่นหมอกควันเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพราะในช่วงเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้โรคหลายชนิดแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากยุงเพราะยุงเป็นพาหะของโรค ยิ่งในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่ยุงลายชุกชุมที่สุด ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด และหากท่านใดพบว่าบริเวณรอบบ้านมีภาชนะที่ไม่ใช้แล้วและมีน้ำขังอยู่ อาทิ กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้แล้ว กระถางต้นไม้ ฯลฯ ก็ควรคว่ำหรือทำลายทิ้ง เพื่อเป็นการช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้อีกทางหนึ่ง #ร่วมด้วยช่วยกัน #การป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไข
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กรกฏาคม 2560    อ่าน 30 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**