ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

คณะเทศบาลตำบลบ้านแท่นถ่ายภาพร่วมกับเทศบาลตำบลหนองพลับ

รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลหนองพลับ

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แลกของที่ระลึก
รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 เทศบาลตำบลบ้านแท่น จ.ชัยภูมิ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองพลับและรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2551    อ่าน 650 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**