ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี

โครงการจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี

เวที สำหรับธงโครงการสัญลักษณ์จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี

ขบวนรถแห่ธงโครงการไปทุกหมู่บ้านในเขตตำบลหนองพลับ

กิจกรรมการเต้นแอโรบิคของชุมชนในภาคค่ำ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับมอบธงโครงการให้แก่นายกอบต.บึงนคร
รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551เทศบาลตำบลหนองพลับร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ หน่วยงาน สมาชิกชุมชน กำนันผู่ใหญ่บ้าน โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองพลับ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วันสร้างสามัคคี โดยการเดิน - วิ่ง และขบวนรถแห่ธงสัญลักษณ์โครงการจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี ไปทุก ๆ หมู่บ้าน ทุก ๆ ชุมชนในเขตตำบลหนองพลับ โดยในภาคกลางคืนมีกิจกรรมเฉลิมฉลองการเต้นแอโรบิคของประชาชนในชุมชน และการแข่งขันชักขเย่อระหว่าง เทศบาลตำบลหนองพลับและอบต.หนองพลับ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างทีมที่ว่าการอำเภอหัวหิน และ ทีมเทศบาลตำบลหนองพลับ วันที่ 21 ตุลาคม 2551 เวลา 09.00 น. ได้นำธงดังกล่าวไปมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนครได้ดำเนินโครงการต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551    อ่าน 1173 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**