ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : กิจกรรม วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561
รายละเอียด :
    วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 กิจกรรมวันนี้เริ่มจากในช่วงเช้า เวลา 08.30 น.นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองพลับวิทยา ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และการประชุมผู้ปกครองฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองพลับวิทยา และต่อด้วยกิจกรรมโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ซึ่งวันนี้เป็นวันที่สองของการออกให้บริการ โดยวันนี้ลงพื้นที่ชุมชนเทพสถิตย์ ณ ศาลาชุมชนเทพย์สถิตย์ และวันนี้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน มาให้ความรู้และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง และโรคพิษสุนัขบ้าที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ และช่วงเช้าของวันนี้เช่นเดียวกัน กับกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งวันนี้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองพลับ ได้จัดกิจกรรมในการสอนน้องๆนักเรียนในการตัดพวงมโหตร โดยได้รับการอนุเคราะห์จากวิทยากรในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและถือเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตัดพวงมโหตร คุณป้าหนู กรรณิการ์ สุขจันทร์ และเป็นหนึ่งในสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองพลับ ผู้ซึ่งมีความรู้ และความชำนาญในการตัดพวงมโหตรได้อย่างสวยงาม โดยวันนี้ได้มาสอนให้กับน้องๆนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านหนองพลับ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561    อ่าน 89 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**