ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ร่วมการประชุม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 3 ม.2 ตำบลหนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์รายละเอียด :
    วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561 จ่าเอกลิขิต หนูนิน รองปลัดเทศบาล/รก.ปลัดเทศบาลตำบลหนองพลับ พร้อมด้วย ตัวแทนจากส่วนราชการ อาทิ อำเภอหัวหิน เกษตรอำเภอหัวหิน พัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน องค์การบริหารส่นตำบลหนองพลับ ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 3 ม.2 ตำบลหนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ณ ศาลาประชารัฐ ซอยราชประสงค์ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาความต้องการ และเพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน ในทุก ๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความมั่นคง ตามความต้องการของประชาชน รวมทั้งเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศ พร้อมกับให้ประชาชนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561    อ่าน 17 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**