ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ ปี 2553

ต้อนรับพระอาจารย์เผด็จ ดิสโร

ทั้งหมดตรง!

ใครเข้าใจยกมือขึ้น...

ถ่ายภาพร่วมกัน..งานนี้สำเร็จ 100%

น้ำตาหมดไปเป็นปิ๊บ ! ซึ้งจัด...
รายละเอียด :
    ด้วยเทศบาลตำบลหนองพลับ ได้จัดทำโครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเมือง การปกครองท้องถิ่น และเสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรมในองค์กร ให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อสร้างความรู้ ทัศนคติ พัฒนาการมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ยั่งยืนต่อไป ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แดนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน ในวันพุธที่ 14 ก.ค. 53
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2553    อ่าน 390 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**