ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) โครงการจัดซื้อรถตีนตะขาบ
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลหนองพลับ จัดทำประกาศร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) โครงการจัดซื้อรถตีนตะขาบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 54 คน