ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 5 ตัน เป็นรถขุดไฮดรอลิก ตีนตะขาบหมุนรอบตัว บุ้งกี๋ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 0.17 ลบ.ม.เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 47 แรงม้า น้ำหนักไม่น้อยกว่า 5 ต
  รายละเอียด : งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองพลับ ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 5 ตัน เป็นรถขุดไฮดรอลิก ตีนตะขาบหมุนรอบตัว บุ้งกี๋ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 0.17 ลบ.ม.เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 47 แรงม้า น้ำหนักไม่น้อยกว่า 5 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 55 คน