ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ประกาศแบบบัญชีรานการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการชำระภาษี ประจำปี 2563
  รายละเอียด : กองคลัง เทศบาลตำบลหนองพลับ ประชาสัมพันธ์ประกาศแบบบัญชีรานการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการชำระภาษี ประจำปี 2563 (ภาษีป้าย,ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 56 คน