ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
  รายละเอียด : กองคลัง จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 43 คน