ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
  รายละเอียด : กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน