ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การเดินรณรงค์โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  รายละเอียด : สมาชิก อสพป. ชาวอำเภอหัวหินพร้อมใจกัน สวมเสื้อสีเหลืองร่วมกันเดินรณรงค์เพื่อพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นายประสิทธิ์ บุญลิขิต นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิดได้มอบนโยบายในเรื่องของการพัฒนาการเมืองการปกครอง ในระบอบปประชาธิปไตย เชิญชวนประชาชนให้สมัครสมาชิก อสพป.กล่าวนำคำปฏิญานทำความดีเพื่อถวายแด่ในหลวง ต่อหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ ผู้มาร่วมงานทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และหลังจากนั้นนายอำเภอหัวหินได้ขบวนผู้มาร่วมงานเดินรณรงค์จากเทศบาลตำบลหนองพลับ ไปยังบริเวณสี่แยกหนองพลับ เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนรักประชาธิปไตย มีการใช้สิทธิของตนเองที่ถูกต้อง รู้จักเลือกสรรคนดีเข้าไปบริหารบ้านเมือง เพื่อความเป็นสุขสงบของประเทศชาติให้กลับคืนมาโดยเร็ว (ดูภาพกิจกรรม คลิกที่รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 475 คน