ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เทศบาลจัดอบรมกู้ชีพ EMS ให้กับบุคลากรด้านการป้องกันภัย
  รายละเอียด : เมื่อวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2550 ได้มีการอบรมการกู้ชีพ ให้กับพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับการป้องกันภัย,สาธารณสุข และ อปพร.ศูนย์เทษบาล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 370 คน