ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขตจังหวัด
  รายละเอียด : ขอเชิญชวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองพลับ ที่ไม่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองพลับ มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด ภายในวันที่ 10 - 19 กรกฎาคม 2550 ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองพลับ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 273 คน