ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ้อมแผน
  รายละเอียด : มีการซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงเทศกาลเทศบาลตำบลหนองพลับ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบ้านหนองพลับ และสถานีอนามัยบ้านหนองพลับ ร่วมกันซ้อมแผน การออกให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่-สงกรานต์ ปี 2552 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2551 ได้มีการจำลองสถานการณ์อุบัติเหตุ และเหตุทะเลาะวิวาท มีการแจ้งเหตุ การส่งที่กู้ชีพ-กู้ภัย OTOS ออกไปช่วยเหลือ มีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ อปพร. และเจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัย ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 2255 คน