ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2552
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลหนองพลับกำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2552 ในวันที่ 11 และ13 สิงหาคม 2552 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพลับ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 2209 คน