ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล
  รายละเอียด : ด้วยสภาเทศบาลตำบลหนองพลับขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 /2552 ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2552
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพลับ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 2240 คน