ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลหนองพลับได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2553 ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ตามวันและเวลาดังกล่าว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 2273 คน