ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2553
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลหนองพลับ กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2553 ขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพลับ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมดังกล่าว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 2193 คน