ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญรับฟังและเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพลับ
  รายละเอียด : ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพลับ โดยมีกำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2553 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองพลับ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 2124 คน