ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญรับฟังและเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพลับ สมัยที่ 4/2553
  รายละเอียด :      ด้วยเทศบาลตำบลหนองพลับ  มีกำหนดการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  4/2553  ในวันพุธที่  24 พฤศจิกายน  2553  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพลับ ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา  ตามวันและเวลาดังกล่าว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 386 คน