ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๔
  รายละเอียด :      ด้วยสภาเทศบาลตำบลหนองพลับ  มีกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  ๑/๒๕๕๔  ในวันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๐:๐๐  น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพลับ  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าว 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 519 คน