ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการประชาคม 2554
  รายละเอียด : งานวิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลตำบลหนองพลับ ได้กำหนดวันในการทำประชาคมตามชุมชนต่างดังนี้
วันที่ ๒๙ มี.ค. ๕๔ ณ บ้านคุณพยอม แสงปก
วันที่ ๓๐ มี.ค. ๕๔ ณ บ้านคุณกู้เกียรติ โฉลกเหมาะ
วันที่ ๓ เม.ย. ๕๔ ณ ศาลาชุมชนเทพสถิตย์
วันที่ ๔ เม.ย. ๕๔ ณ บ้านคุณวลีรัตน์ บัวนิ่ม
วันที่ ๕ เม.ย. ๕๔ ณ บ้านคุณเปี๊ยก ใจตรง
วันที่ ๗ เม.ย. ๕๔ ณ ศาลาชุมชนรักสุดใจ
ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมประชาคมตามวันและเวลาดังกล่าว
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 349 คน