ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการเทศบาลเคลื่อนที่และโครงการชุมชนสัมพันธ์รอบวัง ประจำปี ๒๕๕๔
  รายละเอียด :      เทศบาลตำบลหนองพลับได้กำหนดจัดโครงการเคลื่อนที่ในวันที่  ๒๐  ก.ค.  ๕๔  เวลา  ๑๐:๐๐ - ๑๖:๓๐  น. บริเวณสี่แยกตลาดนัดหนองพลับ และในวันที่  ๒๖  ก.ค. ๕๔  เวลา  ๑๗:๐๐ - ๒๑:๐๐  น.  บริเวรตลาดนัดตรงข้ามบริษัทโดล ฯ  โดยในการจัดโครงการครั้งนี้ได้มีบริการจากโรงพยาบาลหัวหิน  ศูนย์การทหารราบ  ปศุสัตว์ ด้วย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เทศบาลตำบลหนองพลับขอเชิญชวน ประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการต่างๆ ตามเอกสารแนนท้ายนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 524 คน