ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๔
  รายละเอียด :      ด้วยเทศบาลตำบลหนองพลับได้กำหนดวันการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๓/๒๕๕๔ ในวันจันทร์ที่  ๑๕  ส.ค. ๒๕๕๔  เวลา  ๑๐:๐๐  น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพลับ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 291 คน