ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลหนองพลับ  จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองพลับ 


ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  (นักบริหารงานคลัง 8)


ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือก


ตั้งแต่วันที่  7  เมษายน  ๒๕๕8  ถึงวันที่  4  พฤษภาคม  ๒๕๕8  ในวันและเวลาราชการ    โทร 0-3257-1273   ต่อ 105

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 321 คน