ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
28 ม.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
21 ม.ค. 2563
3 รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
21 ม.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
21 ม.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
19
27 พ.ย. 2562
6 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
26 พ.ย. 2562
7 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 5 ตัน เป็นรถขุดไฮดรอลิก ตีนตะขาบหมุนรอบตัว บุ้งกี๋ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 0.17 ลบ.ม.เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 47 แรงม้า น้ำหนักไม่น้อยกว่า 5 ต ดาวน์โหลดเอกสาร
22
06 พ.ย. 2562
8 ประกาศร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) โครงการจัดซื้อรถตีนตะขาบ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
04 พ.ย. 2562
9 การพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
21 ต.ค. 2562
10 ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
16 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47