สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับ
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับ
อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ 032-528073 โทรสาร ,032-528074
 E- mail : office@nongphalbcity.go.th
Web Site : WWW.NONGPHLABCITY.GO.TH

แผนที่ตั้ง ทต.หนองพลับ