ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงานจำนวนผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองพลับ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
11 ก.พ. 2564
12 รายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองพลับ ประจำวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
10 ก.พ. 2564
13 รายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองพลับ ประจำวันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
09 ก.พ. 2564
14 รายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองพลับ ประจำวันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
08 ก.พ. 2564
15 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
25
05 ก.พ. 2564
16 ประกาศรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองพลับ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
05 ก.พ. 2564
17 ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
25
05 ก.พ. 2564
18 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล ครั้งที่ 3/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
04 ก.พ. 2564
19 #ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองพลับ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
04 ก.พ. 2564
20 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
04 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25