ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองพลับ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
22
04 ก.พ. 2564
22 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองพลับ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
04 ก.พ. 2564
23 ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ในการรับสมัครเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 3 ก.พ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
03 ก.พ. 2564
24 ปฏิทินการเลือกตั้งเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 ก.พ. 2564
25 รอบรู้สาระเลือกตั้งท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
22
01 ก.พ. 2564
26 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
57
11 ม.ค. 2564
27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
05 ม.ค. 2564
28 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล ครั้งที่ 47/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
04 ม.ค. 2564
29 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล ครั้งที่ 48/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
04 ม.ค. 2564
30 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1825
08 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25